Skip to main content

Karjeras izglītības prioritātes Rīgas Igauņu pamatskolā

Mērķi:

 • Radīt skolēnos interesi par karjeru un iepazīstināt viņus ar darba pasaules daudzveidību un ar to saistīto izglītību, tās ieguves iespējām;
 • Mācīt pašnovērtēšanas metodes (salīdzināt iespējas un intereses);
 • Palīdzēt pieņemt apzinātu lēmumu par turpmāko izglītību un ar to saistīto iespējamo karjeru.

Uzdevumi:

1. Palidzēt skolēniem pašattīstīties:
 • Izprast sevi un novērtēt savas stiprās un vājās puses;
 • Izveidot elastīgu skatījumu uz dzīvi un reālistiskas gaidas attiecībā uz savu karjeru;
 • Attīstīt prasmes un attieksmes, kas palīdzēs veidot karjeru, piemēram, pašapziņa, pašpaļāvība, spēja pasniegt sevi, mērķu izvirzīšana un darbības plānošana mācību un personīgajā dzīvē;
 • Analizēt savu personīgo pieredzi, intereses, dotumus, iemaņas un spējas, vērtības, mērķus, īpašības, sasniegumus.

2. Motivēt un palīdzēt izpētīt dažādas karjeras iespējas:

 • Izprast izmaiņas sabiedrībā un kā tās ietekmē karjeras attīstību;
 • Izpētīt dažādas karjeras un iespējas to veidošanai;
 • Izpētīt un izvērtēt darba tirgu, nodarbinātības un profesiju, izglītības un apmācības iespēju attīstības tendences;
 • Salīdzināt un samērot personīgos sasniegumus un īpašības ar tiem sasniegumiem un īpašībām, kas nepieciešamas konkrētai tālākai karjerai/mācībām/studijām;
 • Piedalīties darba izmēģinājumos, apmeklēt Ēnu dienas;
 • Atbalstīt un piedalīties karjeras pasākumos skolā un ārpusskolas;
 • Interesēties par absolventu tālākajām mācību gaitām;
 • Uzzināt, kur un kā iegūt vajadzīgo informāciju, resursus, palīdzību;
 • Izpētīt un pārdomāt savas personīgās un sabiedrības vērtības;
 • Uzzināt, kādas prasības izvirza darba devēji, kādas prasmes un personīgās īpašības palīdz noturēties darba tirgū( patstāvība, uzticamība, precizitāte, kvalitatīvs darbs, strādīgums, augsts novērtējums kolēģu vidū, prasme veidot un uzturēt labas darba attiecības).

Atbildīgais par karjeras izglītības jautājumiem skolā: Pēteris Plakans, tālr. 26616213

Karjeras nedēļas plānus un atskaites skatīt šeit!