REK

Stundu laiki


Rīgas Igauņu pamatskolas mācību stundu laiks šeit.

Stundu saraksts


Rīgas Igauņu pamatskolas mācību stundu saraksts šeit.

Pārbaudes darbu grafiks


Rīgas Igauņu pamatskolas pārbaudes darbu grafiks šeit
Valsts pārbaudes darbi šeit

Konsultāciju laiki


Rīgas Igauņu pamatskolas skolotāju konsultāciju grafiks šeit.

Interešu izglītība


Mūsu skola piedāvā vairākas interešu izglītības programmas dažādas jomās:
Mūzika: 1. klases koris; 2.-4. klašu koris; 5.-9. klašu koris
Valoda un kultūra: angļu valoda; igauņu valoda; 1.-5. klašu igauņu tautas deju kolektīvi
Vizuālā un lietišķā māksla: mākslas pulciņš; keramika
Sports: velopulciņš
Citi virzieni: skolas muzeja pulciņš

Sasniegumi


Olimpiades