REK


Rīgas Igauņu pamatskolas pašnovērtējums ziņojums šeit.


Iekšējās kārtības noteikumi Covid -19 izplatības ierobežošanai


Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid - 19 infekcijas izplatības ierobežošanu. Noteikumus skatīt šeit: https://drive.google.com/file/d/1avJnglO4t_8NsBsrcJzFGty4y0zyzadY/view?usp=sharing

Kārtība, kādā Rīgas Igauņu pamatskolā tiek organizēts mācību process un veikti
piesardzības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Noteikumus skatīt šeit: https://drive.google.com/file/d/1_Hxf_caQWmLJQYCZ8tPXTiT_vQy6b_QC/view?usp=sharing

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas. Noteikumus skatīt šeit: https://drive.google.com/file/d/1PT6MdibG-hScr9EpFHxhAmXi4BIGFvLz/view?usp=sharing

 
Izglītības darbinieku vakcinācija


Izglītības iestāžu darbinieku vakcinācija - mācību satura apguve drošā vidē klātienē

 Covid-19 ir vīrusa infekcijas slimība ar ļoti augstu lipīguma pakāpi, kura pirms pusotra gada pasaulē izraisīja pandēmiju, kas joprojām ietekmē visas pasaules sabiedrības ierasto dzīves ritmu, ikviena cilvēka personīgo dzīvi un sabiedriskās aktivitātes. Vīruss ir dzīvs organisms un darbojas kā parazīts, kuram, lai dzīvotu un turpinātu savu dzīves ciklu, ir nepieciešams saimnieka organisms - šīs infekcijas gadījumā tas ir cilvēks. Vakcinēts cilvēks, kuram pret šo vīrusu izveidojušās antivielas, nomāc vīrusa veidošanos cilvēka organismā vai pilnībā vīrusu iznīcina. Vīruss iet bojā vai novājinās, un līdz ar to tiek pārtraukta vīrusu pārvietošanās ķēde no viena cilvēka uz otru un vīrusu cirkulācija sabiedrībā.

Pasaulē ir bijušas daudzas pandēmijas, un tikai vakcinācija ir likvidējusi tādas saslimšanas kā bakas, poliomielīti, samazinājusi saslimšanu ar daudzām bērnu infekcijas slimībām pasaulē. Aicinām izglītības iestāžu darbiniekus būt sociāli atbildīgiem un vakcinēties, lai atjaunotu iespēju sev un pārējiem kolēģiem organizēt kvalitatīvu izglītības procesu klātienē. Izmantojiet ātrāko iespēju, kāda šobrīd ir pieejama, lai pārtrauktu vīrusu pārvietošanās ķēdi, un vakcinējieties!

Zvaniet pa bezmaksas informatīvo vakcinācijas tālruni 8989, lai ar operatoru palīdzību izvēlētos konkrēto vakcinācijas vietu un laiku!

Iedvesmai saite uz video: Video - https://www.youtube.com/watch?v=6DdFnWqkbsM


#keelEST 2020Izmaiņas skolas dzīvē


1., 4. un 7. klašu skolēni sāka mācīties pēc Skola2030 mācību programmas, taču izmaiņas vērtēšanas sistēmā ietekmē visus skolēnus. Vairāk par to lasiet šeit.

Apskatiet mūsu skolas darba plānu šeit.

Covid-19 dēļ skolas dzīves organizēšanā ir dažas izmaiņas. Sākot ar 7. septembri skola un klašu telpas atvērtas no pl. 7.45, ieeja tikai pa galvenajām durvīm. Par citām izmaiņām lasiet šeit un šeit.

Nodarbību plāna laiki ir mainījušies:

NB! Tā kā visi skolēni pēc pusdienām pavada laiku ārā, viņiem jāģērbjas atbilstoši laika apstākļiem! 
Skolēnu domas par mācībām


Igauņu valodas skolotāja Triin veica aptauju pamatskolā – kā skolēni jūtas, kādus uzdevumus labprātāk pilda un, ko gaida no attālinātā mācību darba. Rezultāti tika apkopoti un izveidota prezentācija.

Kādi ir secinājumi? Par to, kā skolēni jūtas - ļoti dažādi. Viena trešdaļa katru mācību dienu sagaida mierīgi un “relaksēti”, otra trešdaļa ir panikā un satraukti, bet trešā trešdaļa – apnēmības pilni un gatavi darbam.

Atklājās, ka labprātāk skolēni paši plānotu savu darbu visas nedēļas garumā – atbilstoši savam tempam un spējām. Skolēnuprāt veiksmīgāk padodas tie uzdevumi, kas pildāmi e-vidē. Uz jautājumu – vai vēlas regulāras tiešsaistes stundas noteiktā laikā reizi nedēļā, lielākā daļa apgalvo, ka nē - tik bieži tikties nav nepieciešams. Vairāk tiešsaistes stundas vēlējās jaunāka vecuma pamatskolēnu.

Lielākā daļa skolēnu apgalvo, ka vislabprātāk vēlas atkal tikties skolā, un priecājas, ja skolotājus interesē viņu darbs un padarītais.

NB! Vēlies iepazīties ar mūsu skolas jaunumiem? Šeit ir mūsu skolas avīze! 


ZINĀTNISKI PĒTNIECISKIE DARBI


 Attālināti notiek ne tikai mācības, bet arī dažādi konkursi un olimpiādes. Zinātniski pētnieciskos darbus raksta 7. – 9.klases skolēni. Šogad svinam panākumus un sveicam mūsu skolas uzvarētājus:

  • Veselības un fiziskās aktivitātes mācību satura jomā 7.a klases skolnieci Paulu Virsi par iegūto 2.vietu
  • Sociālajā un pilsoniskajā mācību satura jomā 8.klases skolnieku Patriku Tomu Līvmani par iegūto 3.vietu
  • Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību satura jomā 8.klases skolnieku Rasmusu Ivanovu par iegūto 3.vietu

8.klases skolnieces Lauru Everti un Keitu Plotnieci – ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes atzinības rakstu par dalību konferencē.

Paldies arī skolotājiem Initai Ozolai, Pēterim Plakanam un Ivikai Keiselei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā.Vēlies iepazīties ar mūsu skolas jaunumiem? Šeit ir mūsu skolas avīze! 


Igauņu skolas labumu TOP 10


Ar ko ir īpaša Rīgas Igauņu pamatskola? To vēlējāmies uzzināt mūsu skolas 30.jubilejas gadā. Katra klase izveidoja savu TOP 10. Apkopojot visu klašu rezutātus, ieguvām mūsu skolēnu domas. Tātad 10 visjaukākās lietas ir:

1. Pretimnākoši, jauki, mīļi skolotāji.

2. Apgūstam igauņu valodu.

3. Daudzveidīgas tradīcijas, pasākumi, piedalīšanās konkursos.

4. Ap skolu ir liels pagalms.

5. Katru gadu braucam ekskursijā uz Igauniju.

6. Draudzīgi skolēni klasē un skolā.

7. Mums ir sava skolas forma.

8. Ēdnīcā ir garšīgas pusdienas.

9. Skola ir neliela.

10. Skola ir tīra. Renovēta skolas fasāde ar pulksteni.


Ziemassvētku laiks


 Ziemassvētku laikā mūsu skolas tradīcija ir rīkot labdarības tirdziņu. Tad maciņus vaļā ver ne tikai audzēkņi, skolotāji un skolas darbinieki, bet arī bērnu vecāki, kas labprāt iepērkas pirmssvētku laikā. Tirgojamies tikai ar savām pašgatavotām lietām. Šoreiz daudz bija eglīšu mantiņu, piparkūku, dažādu vafelīšu, pildītu riekstiņu. Vienmēr prieks skatīties, cik dažāda un neizmērojama ir bērnu un vecāku radošā pieeja, kā interesantāk iesaiņot un piedāvāt savu preci. Lai radošs Ziemassvētku gaidīšanas laiks!

 4.decembrī mūsu skolā viesojās 15 skolotāji no Igaunijas Pērnavas Bērnu un jauniešu centra. Viņi bija pieredzes apmaiņas braucienā Latvijā, lai apmeklētu vairākus interešu izglītības centrus Rīgā un Saulkrastos. Mūsu 1.klases koris, 3.klases meiteņu ansamblis un 7.klases soliste Anna sniedza viņiem nelielu koncertu un pēc tam mazāko klašu skolēni varēja darboties rokdarbu meistarklasē - gatavot Ziemassvētku kartītes. Tās sanāca ļoti krāšņas un skaistas.

Pusotru nedēļu pirms liecībām pamatskolas bērni gatavoja apsveikumus Gaiļezera pansionāta iemītniekiem. Tika griezts un līmēts. Tapa Ziemassvētku eglītes. Skaisti apsveikumi, lai svētkos priecētu vientuļos seniorus aprūpes centrā. Paldies sekretārei Dainai, kura 202 apsveikumus nogādāja adresātiem.

20.decembris – pēdējā skolas diena 2019.gadā. Tad pie skolas eglītes nelielu koncertu sniedza pamatskolas koris, dziedot Ziemassvētku dziesmas, un sākumskolas skolēni ar dzejoļiem. Teicām paldies labākajiem skolas skolēniem un čaklākajām klasēm. Mazo kausu par augstāko vidējo vērtējumu sākumskolā saņēma 4.b klase, bet pamatskolā – 7.a klase. Labākie skolas skolēni Madara no 4.a klases, Edvards no 7.a klases un Reinis no 6.klases kopā ar direktori iededza skolas lielās Ziemassvētku sveces. Pēc svētku kliņģera klasēs mācību gada 1.semestri visi beidzām Torņakalna baznīcā, kur tikāmies kopīgā dievkalpojumā.


RIIA EESTI KOOL - 30!


Skolas dzimšanas dienas svinības norisinājās nedēļas garumā. Visi kopā mēģinājām un gatavojāmies skolas koncertam, pabeidzām izšūt kopīgo dāvanu – dekoratīvu segu. Rotājām arī klašu durvis ar saviem vēlējumiem skolai. Rīkojām skolas vēsturi izzinošus konkursus. Bija arī saldā diena, kad kopā klājām garo svētku galdu ar tortēm un nopūtām 30 svētku svecītes. Visa izskaņā – koncerts “Skolas zvana stāsts” un salidojums. Daudz priecīgu brīžu un atmiņu!

                                                                                                      


Rīgas Igauņu pamatskolai otrā vieta!


 

26. novembrī Ziemeļvalstu ģimnāzijas sporta zālē notika Rīgas Zemgales priekšpilsētas trešās apaksgrupas sacensības basketbolā zēniem 6. - 7. klašu grupā. Pirmajā spēlē mūsu komanda spēlēja pret Ziemeļvalstu ģimnāzijas komandu un izcīnija uzvaru ar 19 : 5. Otrā spēlē pret Rīgas Mūzikas vidusskolu Igauņu skola uzvarēja ar 33 : 2. Tas deva iespēju pēc divām dienām spēlēt finālā. Pirmajā spēlē ar Āgenskalna Valsts ģimnāziju mūsējie zaudēja ar rezutātu 18 : 10. Toties mūsu komanda ar rezultātu 20 : 10 pārspēja Rīgas Angļu ģimnāziju, tā izcīnot Zemgales priekšpilsētas skolu sacensībās otro vietu. Komandā spēlēja Emīls Rencis 7.a, Nils Vanags 7.b, Edgars Petuhovs 7.a, Roberts Čaunāns 7.a, Eduards Zvirgzdiņš 7.a, Tomass Meri 7.a un Oskars Kilks 7.a.


DZIMŠANAS DIENA LATVIJAI


 

Novembrī, par godu Latvijai, skolu rotājām ar sarkanas un baltas krāsas plaukstiņām logu rūtīs.

 

Nedēļu pirms Latvijas neatkarības dienas iesākām ar patriotisma dienu 11.novembrī. Visa skola sapulcējāmies, lai noklausītos skolēnu pašpārvaldes stāstījumu par Lāčplēša dienu un Brīvības cīņām. Skanēja arī kopīgi dziedāta karavīru dziesma. 15.novembrī rīkojām nelielu, bet svinīgu un mīļu koncertu. Patriotiskas dziesmas dziedāja pamatskolas koris, Jāņa Akuratera runu valsts dzimšanas dienā lasīja Jānis no 8.klases, bet sākumskolas klašu skolēni skandēja tautas dziesmas par tēvu zemi un karavīriem. Ar svecīšu liesmiņām plaukstās teicām arī vēlējumus savai valstij. Svētkus svinēja arī katra klase atsevišķi.

  
Mūsu tautasdziesmas MEMĒS


Šī projekta ietvaros dažādu tautību jaunieši:
- līdzdarbosies un iepazīs krievu, igauņu, ukraiņu un latviešu kultūras mantojuma raksturīgās iezīmes,
- tiksies ar ekspertiem,
- tīklosies un draudzēsies Kr. Barona muzejs mājīgajās telpās,
- dalīsies zināšanās un izpratnē par savas tautas tradīcijām un kultūrvēsturisko mantojumu,
- iepazīs viens otru,
- sacentīsies jokbilžu radīšanas konkursā,
- un noteikti gūs jaunus draugus.

Projektu īsteno Latvijas ukraiņu biedrību apvienība sadarbībā ar biedrību Sadarbības platforma un Sabiedrības integrācijas fonds atbalstu. Projektu "Mūsu tautasdziesmas MEMĒS" finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

Facebook lapa ir šeit: https://www.facebook.com/tautasdziesmaMEMES/

  


#keelEST


                                                                                                                                                                                          Vēlies iepazīties ar mūsu skolas jaunumiem?     Šeit     ir mūsu skolas avīze: http://rivsk.lv/schoollife.php?#scroll_9 

  


Decembris - Ziemassvētku mēnesis


Ziemassvētki skolā ienāk ar gaidīšanas laiku. Kā katru gadu, arī šoreiz, pirmdienu rītos skolas gaitenī kopīgi iededzam Adventa vainaga svecītes. Šis ir īpašs gods – aizdedzināt svētku sveces. To vienmēr dara skolas direktore un skolēni, kuri saņēmuši augstākos novērtējumus mācību darbā. 

Otrajā Adventa nedēļas laikā skolā notika Ziemassvētku tirdziņš. Tas pulcēja daudzus tirgoties gribētājus un arī pircējus. Šogad īpaši izcēlās 6.klases. Viņi sociālo zinību stundu ietvaros piedalās skolēnu mazo uzņēmēju projektā.Tāpēc viņu piedāvājums atšķīrās no citiem – bija pārdomātāks un kvalitatīvāks. Bērni bija padomājuši gan par pārdodamo produkciju, gan pašu izskatu un preču noformējumu.

20.decembrī skolā notika Ziemassvētku koncerts. Šoreiz klātesošos īpaši pārsteidza pamatskolēnu pašu iestudētās dejas un sākumskolas kora nopietais repertuārs latīņu valodā. Izrādās, daudzi pat nezināja, ka tāda valoda pastāv! Kā vienmēr – koncertā piedalījāmies visi.

Ziemassvētku laiks skolā vienmēr noslēdzas ar Torņakalna baznīcas apmeklējumu. Šogad dievkalpojumā piedalījās divas skolas – mūsu un F.Brīvzemnieka pamatskola. Klausījāmies mācītāja Linarda Rozentāla sprediķi un lūgšanu. Staltās baznīcas sienās pie svētku egles skaisti izskanēja Helēnas un Tomasa dziedātās dziesmas.

 Vēl tikai kopīgā sanākšana pie skolas svētku egles! Tur direktore pasniedza 41 čaklākajam skolēnam Pateicības rakstus un nelielas dāvaniņas. Un tad jau tikai atlika svētku kliņģeri klasēs, liecības no klašu audzinātāju rokām un aiziet –BRĪVLAIKS! 

                                                                                                                             

                                                                                                              


Turaida


Mūsu skolas Erasmus + projekta “Enviromentally Friendly Cranberries and Innovative Tablets” ietvaros šajā rudenī ar 8. un 3.a klasi apciemojam Turaidas muzejrezervātu un Siguldu. Vēlējamies apskatīt vienu no skaistākām Latvijas pilsētām Siguldu un arī iepazīties ar mūsu vēsturi Turaidas muzejā. Turaida jau no seniem laikiem ir sev piesaistījusi cilvēkus ar interesantu vēsturi un skaistu dabu.

8.klase izvēlējās Turaidas muzejā izspēlēt orientēšanas spēli “Tūkstošgades stāsts”, kas ļāva spēlē aktīvi un interesanti uzzināt par Turaidas un Latvijas vēsturi. Spēle bija gana aizraujoša un laiks to spēlējot pagāja ļoti ātri. 3.a klase šoreiz izvēlējās paciemoties pie Turaidas fogta un tuvāk uzzināt, kas tas tāds par cilvēku. Lai iet ciemos pie fogta mums kopā ar trešklasniekiem bija jānokļūst viduslaikos. Mēs visi pārģērbāmies par bruņiniekiem, agstām dāmām, zemniekiem un zemnieciēm, kā arī vsi ieguvām jaunus vārdus. Palīga nācā fogta rakstvedis, kas mācīja mums pieklājības manieres, lai mēs zinātu, kā uzvesties pie Turaidas fogta. Kad bijām visu apguvuši, tad ņemot līdzi savas dāvanas un nodevas fogtam un tiekoties ar viņu tos pasniedzām. Izrādījās, ka Turaidas fogts bijā ļoti laipns, labi izglītots un viņš pavēlēja arī mums iemācīties skaisti rakstīt. Tāpēc katrs varēja izmēģināt rakstīšanu vaskā un ar spalvu, kā jau viduslaikos. Laiks muzejā pagāja ļoti interesanti un mēs visi daudz, ko jauna uzzinājam. Pēc muzeja apmeklējuma devāmies uz Siguldas pili un kopā iemācījamies gatavot spieķīšus, kas ir arī viens no Siguldas pilsētas simboliem. Diena bija ļoti jauka un interesanta.

  

Pēc eksursijas 8.klase mācījās strādāt LearningApp vidē un mūsu skolas mazakājām klasēm sagatavoja interesantus uzdevumus.

Skolotājas Ivika un Triin


Latvija 100


Patriotisma nedēļu iesākām 12.novembrī. Tad skolēnu pašpārvalde aicināja savus skolas biedrus meklēt skolā mazus Latvijas karodziņus. Ar karodziņiem bija rotāta arī pati skola – ēdamzālē uz galdiem un logu rūtīm, katru skolas logu greznoja latvju rakstu zīme.

Sagaidot Latvijas 100-gadi, 16. novembrī visa skolas saime pulcējāmies, lai svinētu tās dzimšanas dienu. Skolas pagalmā iededzām sveces LV100. Koncertā dejojām, dziedājām un skaistus vārdus sacījām. Katra klase bija sagatavojusi kādu latviešu tautas dziesmu un rotaļdeju. Visvairāk aplausu saņēma 8.klase par deju „Cāļus skaita rudenī“. Noteikti jāuzsaka arī 9.un 5.klase par interesanto un atraktīvo priekšnesumu. Priekšnesumos tika izmantoti arī dažādi mūzikas instrumenti. Interesanti un mīļi! Pamatskolēnu komandām norisinājās arī konkurss „Mēs Latvijā esam dažādi“. Vēl tikai dienas beigās – svētku kliņģeris.
Jaunā mācību gada sākums


3. septembrī pl. 9 skolas pagalmā.

Pirms tam pulcējamies savās klašu telpās.Eesti Cool ir šeit


Viesos Igaunijas televīzija


Kādu janvāra rītu visi bija ļoti satraukti – jau astoņos skolā viesojās Igaunijas televīzija. Tika filmēts mūsu skolas muzikāls sveiciens Igaunijai 100.dzimšanas dienā. Filmēšanā piedalījās 2.-4.klašu koris, 5.a klases puiši Oskars un Edvards, kā arī direktore Urve Aivare, kura stāstīja par gaidāmajiem notikumiem Igaunijas neatkarības dienā skolā 23.februārī. Diemžēl tiešraide televīzijas darbiniekiem tehnisku iemeslu dēļ neizdevās, toties sveicienu redzējām ar dažu dienu nobīdi rīta raidījumā. Video ir šeit.


Dāvināšanas pirmdiena


Pirmdiena, 29. janvāris, atgādināja, ka dāvanas dāvināt un saņemt var ne tikai Ziemassvētkos un dzimšanas dienās. Bija pienākusi kārtējā Draudzīgā aicinājuma diena, kad īpašās dāvanas – grāmatas – saņēma skolas bibliotēka un līdz ar to – visi šīs bibliotēkas lasītāji. Skolā bija ieradušies arī viesi – izdevniecības “Madris” darbinieki kopā ar savām grāmatām.

Izdevniecības vadītāja Skaidrīte Naumova 4. klases skolēniem pastāstīja, cik daudz darbu jāpaveic, lai grāmata nonāktu pie lasītājiem. Viņa atklāja vairāku grāmatu tapšanas vēsturi. Ar dažām no tām tagad var iepazīties 4. klasē. Viešņa pastāstīja arī par izdevniecības tuvākās nākotnes nodomiem, un klausītājus tie ļoti ieinteresēja. Izskatījās, ka lasītāji būtu gatavi doties pat uz izdevniecību Tallinas iela, lai pēc iespējas ātrāk tiktu pie jaunajām grāmatām!

Vēlreiz PALDIES visiem, kas šajā janvāra pirmdienā devās uz skolu ar dāvanu skolas bibliotēkai!

4. klases audzinātāja Līga


Ziemassvētki


Mūsu šī gada Ziemassvētku koncerts „11 dāvanas rūķiem Ziemassvētkos” pulcēja vecākus jaunajā ēdamzālē. Visi bijām rūķi – gan lielāki, gan mazāki. Katra klase dāvāja kādu priekšnesumu – kurš dejoja, kurš dziedāja vai spēlēja kādu instrumentu, bet vēl kādi izspēlēja nelielas ludziņas par Ziemassvētkiem Rūķu ciemā. Teicām novēlējumus ģimenēm, skolai, skolotājiem un paši sev. Protams, skanēja kora dziesmas visu skolēnu izpildījumā.

Pēdējo skolas dienu 1.semestrī jau tradicionāli noslēdzām Torņakalna baznīcā ar dievkalpojumu un Labo vārdu rītu pie skolas lielās eglītes. Labākie skolēni katrā klašu grupā - Madara no 2.a klases, Reinis no 4.klases un Enia no 8.klases iededza Adventes vainagā sveces. Direktore pasniedza Pateicības rakstus visiem skolēniem, kuri semestri beiguši ar vērtējumu virs 8 ballēm. Pie eglītes skanēja muzikālie priekšnesumi – dziesmas un instrumentāli skaņdarbi mūzikas skolas skolēnu izpildījumā. Skolēnu pašpārvalde teica arī paldies saviem skolotājiem, dāvājot nelielas veselīgas dāvaniņas. Šķīrāmies ar laba vēlējumiem Ziemassvētku laikā. Bet klasēs visus gaidīja saldais pārsteigums – kliņģeris un liecības.


Pirms svētkiem


Kur top karameles?

18. decembra rīts. Sēžam vilcienā uz Jelgavu un dungojam P.Brūvera un A.Voitišķa ,,Kūst uz mēles karameles”. Kāpēc? Braucam skatīties, kur un kā top karameles un paši veidot savu karameli. Skaidrs, ka būs interesanti.

Karameļu darbnīcā tiekam uzcienāti ar dažādu garšu karamelēm, tad mūs iepazīstina ar karameļu radošo, bet smago un karsto tapšanas procesu.

Kad masa pārtapusi tievās desiņās, ķeramies pie darba, lai gatavotu savu karameli – gan Ziemassvētku eglītes formā, gan kā ziedu vai saldējumu.

Pirms došanās uz vilcienu vēl nobaudām tikko tapušās karameles ar aveņu garšu (vēl gluži siltas; nedrīkst kost, bet tikai sūkāt) un iepērkam dāvanas saviem mīļajiem – karameles paciņās, cukurgailīšu vai monētu formā ar piparmētru, aveņu, ķiršu, zemeņu vai kādu citu garšas kārpiņu kņudinošu garšu.

Tikai neapēst savu meistarstiķi un aizvest parādīt mājiniekiem!

5.b un skolotāja Inita

 

Ziemassvētku radošā darbnīca

Trešdien 20.decembrī kopā ar Eniu un Elīnu no 8.klases un skolotāju Aivu devāmies uz ES māju, kur notika mazs Ziemassvētku pasākums ar radošo darbnīcu. Tajā mēs īsi pastāstījām par to, kā svin Ziemassvētkus igauņi, ar ko tie atšķiras no latviešu svinētajiem svētkiem, kā arī veidojām dažādus rokdarbus kopā ar interesentiem. Interesanti, ka vienkāršas svētku kartītes vēlējās meistarot arī pieauguši cilvēki, ne tikai bērni.

Klaudija, 9.klase

 

Jõululaat

Juba mitmendat aastat on meie kooli üheks traditsiooniks olnud korraldada heategevusega seostuvaid jõululaate. Sel aastal toimus laat 11.detsembril. Heategevusse haarame alati kogu kooli, osalevad kõik klassid ning ostjateks on peale koolirahva ka meie õpilaste vanemad. Laadal sai näha meie õpilaste oskuseid erinevates käsitöödes. Lapsed olid meisterdanud, küpsetanud ning muid huvitavaid esemeid müügiks valmistanud. Seega hea võimalus arendada enese sotsiaalseid oskuseid ostes, müües ja kaupa pakkudes ning samas teha midagi head. Tänavu otsustasime kogutud raha eest luua võimaluse kooli noorematel õpilastel vahetunde huvitavamalt veeta. Seepärast plaanime kooli soetada erinevaid vahendeid ja mänge, et vahetunnid vahvalt ja huvitavalt mööduksid. Suured tänud kõigile osavõtjaile!

Õpetaja Ivika


Mammadaba aicina - debates Ogrē


Gada nogalē vecāko klašu skolēni devās uz Ogri, lai noklausītos vidusskolēnu debates, kas risinājās SIA „Rīgas meži” Daugavas mežniecības „Zaļajā klasē”. Diskusijas laikā varēja gūt priekšstatu par aktualitātēm mežsaimniecības nozarē, kā arī tās ilgtspējīgajā attīstībā. Sarunās piedalījās divas oponentu grupas , vidusskolēni no 1. Valsts ģimnāzijas. Viņu tēma bija „Vai Latvijas iedzīvotāji var būt lepni par Latvijas mežu nozari?”. Grupas argumentēti pierādīja savu par un pret nostāju. Diskusiju izskaņā iesaistījās pasākuma organizatori un Ogres Meža tehnikuma audzēkņi. Pēc debatēm devāmies uz zāģētavu „Norupe”, kur iepazinām ražotnes darba procesu. Tur varēja aplūkot gan datorizētu kokmateriālu skenēšanu kvalitātes noteikšanai, gan gatavās produkcijas tapšanas gaitu. Mūsu uzmanību saistīja izstāžu zāle, kurā eksponēti kokmateriāli un ražošanas blakusprodukti.

Pēc dalības projektā mūsu starpā turpinājās diskusija - vai mēs tiešām varam būt lepni par mežsaimniecības nākotnes vīzijām? Šis jautājums, šķiet, vēl ir apspriežams saistībā ar jaunās bioekonomiskās nozares attīstību. Mūsu skolas 7.-9. klases skolēni guva daudz jaunu zināšanu gan šajā nozarē, gan diskusiju vadīšanā.

Enia, 8.klaseRīgas Igauņu pamatskolas 8. klase projekta RRR video:

https://www.youtube.com/watch?v=m4YWl_xKm5c&feature=youtu.be


Daudz laimes, Latvija!


Rīgas Igauņu skolas bērni Latvijas 99.dzimšanas dienu sagaidīja ar vairākiem pasākumiem. Patriotisma mēneša ieskaņā skolēnu pašpārvalde iepazīstināja skolas biedrus ar Latvijas karoga stāstu un aicinājumu visiem nēsāt piespraustas karoga lentītes. Sākumskolas klasēs lielie bērni novadīja mazajiem viktorīnu par Latviju. Jautājumi visdažādākie – par Latvijas prezidentiem, simboliem, augstākajām virsotnēm un pilsētām. Visās klasēs tika noteikti arī uzvarētāji, par ko pirmdienas rīta līnijā saņēma nelielas balvas – konfektes.

17.novembrī notika vissvinīgākais pasākums – Latvijas neatkarības dienai veltīts koncerts. To šogad veltījām 99.dzimšanas dienai ar 99 vēlējuma vārdiem savai valstij. Katras klases uzdevums bija arī pastāstīt kādus interesantus faktus par Latvijas prezidentiem. Kopīgi skanēja dziesmas, dzejoļi, kā arī flautas pavadījums, kuru spēlēja mūsu bijusī audzēkne Katrīna Andersone.

Svētku noskaņu skolā varēja just jau visu mēnesi – par to parūpējas katra klase, izrotājot savas klašu telpas Latvijas karoga krāsās. Paldies visiem, kuri palīdzēja organizēt un uzturēt svētku noskaņu!

Skolotāja Aiva


Daudz laimes, Latvija!


  


Isadepäev koolis


Sel õppeaastal tähistasime algkoolis isadepäeva 10. novembril. Nagu juba eelnevatel aastatel, tuli ka tänavu kooli palju isasid, vanaisasid, ristiisasis ja vendi, sest nii toredat üritust ei tohi kunagi vahele jätta. Oli ka selliseid papse, kes otse lennukilt kooli poole kihutasid, et koos lastega vahvat isadepäeva tähistada. Selle aasta teemaks sai muidugi mardipäev.  Isad meisterdasid maske, riietasid end mardisantideks, laulsid rahvalaule, tegid kukepoksi ja muud huvitavat. Kogu ürituse lõpuks olid lapsed isadele toredad üllatused meisterdanud. Nii tore ja vahva õhtupoolik möödus kiirelt ja huvitavalt! Nüüd pole muud teha, kui oodata järgmist isadepäeva!

  

Õpetaja Ivika


Skatuves runas konkurss


Dienā, kad dzejniekam Eduardam Veidenbaumam paliktu 150, Ojāra Vācieša muzejā notika skatuves runas konkursa ,,Zvirbulis 2017” otrā kārta. Labākie katras klases daiļrunātāji (šogad bija rekordliels skaits - 35 no visas skolas), baudot sirsnīgo muzeja atmosfēru, sniedza klausītājiem skaistus dzejas mirkļus. Žūrijā bija arī muzeja vadītāja Ieva Ķīse, kura augstu novērtēja visu skolēnu sniegumu – gan tekstu izvēli, gan izteiksmi, gan izpratni, un pasniedza dažiem runātājiem savas veicināšanas balvas – akmeni ar Tautas dzejnieka logo.

Kamēr žūrija skaitīja punktus un rakstīja diplomus, skolēni gida pavadībā izstaigāja muzeju, skatījās režisores Rozes Stiebras animācijas filmu ,,Kabata”.

Tika piešķirtas 7 atzinības, 7 trešās pakāpes, 5 otrās pakāpes diplomi. Pirmās pakāpes diplomu īpašnieki Lauma Konopore (3.kl.), Edvards Zvirgzdiņš (5.a kl.), Ieva Opelte (8.kl.) pārstāvēs skolu Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas konkursā, kas notiks 2018.gada martā.

Skolotāja Inita


Jauniešu projekts


Septembrī un oktobrī skolēnu pašpārvalde piedalījās jauniešu projektā „Baltijas spēks – jauniešu vienotība”. Kā var nojaust pēc nosaukuma, tajā bija iesaistījušās dažādu tautību skolas – Lietuviešu vidusskola, Igauņu pamatskola un vairākas Rīgas latviešu skolas. Projekta mērķis – iepazīt viens otru caur kopīgo vēsturi un kultūru.

Pirmās projekta svētdienas tēma bija Lietuva. No rīta visi satikāmies kino "Bize" un noskatījāmies filmu "Atmodas antoloģija". Pēc tam sadalījāmies komandās - "Citroni, "Baltijas jūra", "Sienāzīši" un "Pozitīvie". Visi kopā devāmies uz Lietuvas vēstniecību un tad uz Jelgavu. Jelgavā apskatījām vēstures muzeju, kur mums pastāstīja par dažiem lietuviešiem, kas kādreiz mācījušies "Pētera akadēmijā". Pēc garšīgām pusdienām devāmies atpakaļ uz Rīgu.

Otrā svētdiena bija igauņu diena. Mums notika orientēšanās pa Rīgas centru ar stacijām pie igauņiem nozīmīgām vietām. Pēc tam mēs braucām uz Jūrmalas SPA, kas ir igauņu uzņēmums. Tur mēs pārrunājām pa dienu paveikto un tad bija prezentācija. Vēlāk kopīgi braucām uz Igauņu biedrības namu, kur tuvāk iepazinām mūsu skolas un igauņu biedrības vēsturi. Trešajā svētdienā mēs visi devāmies uz Rīgas Lietuviešu vidusskolu. Tur mēs piedalījāmies dažādās aktivitātēs. Piedalījāmies viktorīnā par filmu “Atmodas antoloģija”, Igauniju un Lietuvu. Mūs apciemoja ne tikai skolas vadība, bet arī bijušais deputāts Linards Muciņš. Beigās viss pasākums beidzās ar garšīgām pusdienām. Šis viennozīmīgi bija neaizmirstamas un lieliskas brīvdienas!

Brīvlaikā noslēdzām projektu “Baltijas spēks - jauniešu vienotība” ar pasākumu, kurš notika Brīvdabas muzejā. Tur bija sapulcējušies dalībnieki no pieciem dažādiem, bet līdzīgiem projektiem. Mūs sadalīja jauktās grupās, kur iepazinām jaunus cilvēkus un devāmies orientēšanās sacensībās pa muzeju. Varējām iegūt dažādas balvas un mieloties ar gardumiem. Pasākums bija fantastisks!

Enia, Elīna, Ieva, Klaudija
ZINĪBU DIENA


1.SEPTEMBRA 

SVINĪGAIS PASĀKUMS PL. 9.00

8.40 pulcēšanās klasēs pie savas klases audzinātājas, tad dodas uz svinīgo pasākumu pie skolas

9.00 svinīgais pasākums pie skolas

9.40 klases stundas 

 


Jaunatnes dziesmu un deju svētki „Es palikšu”


 Dziesmu un deju svētki ar 150 gadu tradīciju ir daļa no UNESCO pasaules garīgā mantojuma. Dziesmu un deju svētki, kas tiek svinēti četras reizes desmit gadu laikā, no 2017. gada 30. jūnija līdz 2. jūlijam Igaunijas galvaspilsētā pulcinās desmitiem tūkstošu dažādu paaudžu kora dziedātāju, muzikantu un dejotāju - arī Rīgas Igauņu pamatskolas 4. klases deju kolektīvs, kas bija vienīgais ārzemju viesu kolektīvs starp vairāk nekā 8000 dejotājiem.

  

(Foto: Mārtiņš Kālis)

 


Par skaistāku skolas teritoriju


Dienu pirms mācību gada noslēguma, 2017.gada 30.maijā, Igauņu pamatskolā notika apstādījumu uzkopšanas talka, kurā piedalījās skolotāji, skolēni un viņu vecāki. Gada sākumā skola piedalījās Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta izsludinātajā projektu konkursā “Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana”, un ieguva finansējumu dekoratīvo stādu, melnzemes, mulčas, puķu podu un dārza instrumentu iegādei. Uz talkas brīdi instrumenti un puķu podi vēl nebija līdz skolai nonākuši, bet ar saviem pašu ņemtiem instrumentiem talcinieki izveidoja jaunu dobi skolas tālākajā galā Mārupītes pietekas krastā. 15 metrus garajā dobē tapa pamats dārza kompozīcijai, ko veido dekoratīvā ābele, pelēkās un Japānas spirejas, forsītijas, hortenzijas, sarkanās lazdas un citi augi. Tika atsvaidzinātas vairākas līdz šim esošās puķu dobes. Viss ir sastādīts, un atliek tikai kopt un vērot, kā košuma augi sakuplo un uzzied.

Jūnija vidū skola saņēma masīvus betona puķu podus un dārza instrumenti. Tie lieti noderēs skolēniem turpmākajos dārza darbos pie un ap jaunajām dobēm, kā arī rudenī lapu savākšanas darbos.

Nākotnē plānots turpināt bagātināt apstādījumus un labiekārtot ap tiem esošo teritoriju – iestādīt jauna puķes, ierīkot soliņus āra nodarbībām, uzlabot zālāju.

Skola pateicas audzēkņiem un viņu vecākiem par aktīvo dalību talkā un cer uz turpmāku sadarbību. Savukārt vecāki vēlas pateikties skolas darbiniekiem un skolotājiem par veiksmīgo sadarbību.

Mārtiņš Gills

             


Skolas formas


Skolas formas iespējams iegādāties:

- pie starpnieka turpat kā līdz šim - www.skolasforma.lv

- ražotāja SIA "AMERI" internetveikalā www.skolenuformas.lv, kas būs pieejams visu gadu bez pārtraukumiem  no 1.oktobra līdz 1.maijam.

- maiņas ceļā skolā (atnesot lietotos apģērbus).

Lai saņemtu skolēnu formas līdz nākošā mācību gada sākumam, pasūtījums jāveic www.skolenuformas.lv līdz 10.jūnijam.


Skolas talka


Šī gada 30.maijā pl.12.00 esiet laipni gaidīti skolas talkā
(ja iespējams- līdz ņemt ķerru, lāpstu, grābekļus, darba cimdus).
Pēc darba rīkojam kopīgu PIKNIKU (lūgums- ar “groziņiem”).


Dziedam


Šajā mācību gadā 5.- 9.klašu koriem, kuri vēlējās piedalīties lielkoncertā “Rīgas gailis 2017” Doma baznīcā, bija jāapgūst obligātais repertuārs - latviešu tautas dziesma Ilzes Sprances apdarē “Es redzēju jūriņā”, G.Gilpin “Confitemini Domino” un R.Grantovska “Svētī, Kungs, šo mūsu zemi”. Arī mēs apguvām šo repertuāru, lai piedalītos koncertā Doma baznīcā. 4. aprīlī BJC “Altona“ notika Zemgales rajona skolu 5.-9.klašu koru skate. Skates novērtējumā ieguvām augstāko punktu skaitu 43,28 no visiem Zemgales rajona 5. - 9.klašu koriem un iespēju uzstāties koncertā ar atsevišķu, solo priekšnesumu Jāņa Lūsēna dziesmu “Tu lasi”. Aicinām vecākus, radus un draugus uz koncertu “Rīgas gailis 2017” Doma baznīcā 16.maijā plkst 18.00. Koncertā piedalīsies Rīgas skolu 5.- 9. klašu kori. Ieeja bez maksas.

Mūzikas skolotāja Ligita Pundure


Dejojam


26. aprīlī kultūras un atpūtas centrā "Imanta" notika mazākumtautību deju kolektīvu koncerts "Pasaulē ir tik daudz krāsu". No mūsu skolas piedalījās 3. un 4. klases skolēni. Skolēni un vecāki ar lielu interesi vēroja daudzkrāsainos priekšnesumus. Tika izdejotas krievu, ukraiņu, gruzīnu, lietuviešu un citu tautu dejas. Skaists ceļojums pa pasauli vienā vakarā. Brīnišķīgais koncerts deva gandarījumu gan bērniem, gan vecākiem un arī skolotājiem par padarīto darbu.

Skolotāja Kristīne

 
 


Lieldienas gaidot


Tieši pirms Lieldienu brīvdienām skolas pagalmā skolēnu pašpārvalde rīkoja dažādas svētkiem veltītas aktivitātes. No rīta aplūkojām krāsaino olu izstādi, bet pēc pusdienām devāmies ārā. Tur visu klašu skolēnus gaidīja olu ripināšana, mešana un ķeršana, ripas sišana, sietiņos iešana un nešana ar šūpošanos. Jautrību sagādāja visas rotaļas, bet jo īpaši „Soļošana uz Rīgu”, dažiem tā izdevās īpaši labi. Jāpiebilst, ka ne vienmēr rotaļās ar olu nosaukumiem varējām izmantot īstās olas – tās vienkārši saplīstu! Tādēļ izlīdzējāmies ar plastmasas olām, lielākām un mazākām bumbām, pat pogām. Toties olu kaujas gan bija īstas! Vienīgi laiks nelutināja –šī gada pavasaris bija auksts ar dzestru un nemīlīgu vēju. Tādēļ ārā būšana nemaz nebija tik omulīga, kā ierasts.

Kopā ar skolēnu pašpārvaldi bija kolotāja Aiva


Rīgas Igauņu pamatskolas skolēnu pārgājiens uz Niedrāju - Pilkas purvu


Rīgas Igauņu pamatskola ir iesaistījusies Erasmus + projektā  “Draudzīgās  vides dzērvenes un inovatīvie planšetdatori” kopā ar četrām skolām no Igaunijas, Somijas, Itālijas un Polijas.  

Projekts ilgs 3 gadus, un pirmajā gadā esam jau paspējuši padarīt daudz interesanta. Skolēniem ir bijusi iespēja ar tehnoloģiju palīdzību paplašināt savu redzesloku. Viens no pēdējiem pasākumiem bija Niedrāju - Pilkas purva iepazīšana kopā  ar pamatskolas skolēniem.

Šoreiz izvēlējāmies purvu, kur vēl neviens no mums nebija bijis. Niedrāju - Pilkas purvs atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. Pārgājiens izvērtās interesants. Lai šajā apvidū pārvietotos, kājās vilkām sniega kurpes. Kopā ar pieredzējušo gidu Kristapu veicām kūdras slāņu apskati un ar tehnoloģiju palīdzību dokumentējām visus rezultātus. Skolēni varēja izbaudīt ģeologa ikdienas darba smagumu un uzzināt, kāpēc ir jāveic šāda veida pētījumi.

Pārgājiena laikā iepazināmies ar purva biotopu un iemācījāmies veikt dažādus mērījumus ar kompasu, Bormaņa kociņu un citām mērierīcēm. Fotografējām ķērpjus un sūnas, ierakstījām putnu dziesmas.  Viens no projekta uzdevumiem bija pēc iespējas plašāk integrēt dažādus mācību priekšmetus vienā apskates objektā,  tāpēc skolēni purvā veica dažādus matemātikas, angļu valodas, bioloģijas un mākslas uzdevumus. Pēc pārgājiena skolēni rakstīja arī literārus darbus un veidoja kolāžas.

Visus radošos darbus maijā varēs aplūkot izstādē Rīgas Igauņu pamatskolā, Atgāzenes ielā 26.

Skolotāja Ivika


3.vieta Zemgales priekšpilsētas skolu sacensībās florbolā!


Marta noslēdzošās sacensības norisinājās Zolitūdes ģimnāzijā ar Zemgales priekšpilsētas skolu 4.-5.klašu florbolu. Skolas godu aizstāvēja Oskars, Marts, Edvards, Aleksis, Edgars, Roberts (4.a), Nils, Gustavs (4.b), Kristofers, Kristaps, Jānis (5.kl.). Spēlējām trīs spēles. Pirmajā spēlē pret Zolitūdes ģimnāziju izcīnījām uzvaru ar rezultātu 5:2, nākamo spēlējām pret 61.vidusskolu - rezultāts 7:0 mūsu labā, trešā spēle pret 53.vidusskolu – atkal uzvara ar rezultātu 3:1. Uzvarot visas spēles, kvalificējāmies finālam, kas norisinājās 30.martā turpat Zolitūdes ģimnāzijā. Diemžēl šoreiz pretinieki izrādījās pārāki. Spēlē pret Ziemeļvalstu ģimnāziju 5:2, pret Rīgas Angļu ģimnāziju 6:3 piedzīvojām zaudējumus. Rezultātā 3.vieta Zemgales priekšpilsētas skolu sacensībās florbolā! Rezultatīvākais spēlētājs Nils Vanags!  9.martā mūsu skolā notika "Popielas" pasākums, kuras laikā klašu grupas uzstājās ar dažnedažādiem priekšnesumiem svešvalodās. Visaktīvākā šogad bija 2.klase, kura uzstājās ar pieciem dažādiem priekšnesumiem. Par aktivitāti viņi tika arī uzteikti, saņemot pārsteiguma balvu. Pirmo vietu ieguva 4.a klase, otro - 8.klase, bet trešo – 5.klase. Žūrijas komisijā sēdēja devītās klases skolēni. Viņu īpašā simpātiju balva par lieliskāko debiju pasākumā – 1.a klasei ar dziesmu igauņu valodā. Kopumā pasākums bija izdevies un visi bija apmierināti.

Klaudija, 8.klase 


Igauņu valodas diena


Tieši pirms pavasara brīvlaika 10.martā skolā atzīmējām Igauņu valodas dienu. Tā ir svētku diena valodai, kuru apgūstam un mācāmies cienīt. Igaunijā 14.martā tai par godu izkar karogus, rīko konferences, runā dzeju, notiek igauņu valodas olimpiāde, dāvina grāmatas. Mēs pirmā stāva gaitenī atklājām izstādi “ Kristjans Jāks Petersons un ar viņu saistītās vietas Rīgā“, notika arī viņam veltīta pirmā stunda. Pa klasēm staigāja skolēni un iepazīstināja skolas biedrus ar izstādē aplūkojamo informāciju. Tika uzdoti arī jautājumi par dzirdēto un par pareizajām atbildēm krāti zīmodziņi. Izrādījās, ka visuzmanīgākie klausītāji bija 4.B klases skolēni, par ko saņēma balvu – vafeļu torti. Stundas nobeigumā kopīgi sapulcējāmies, lai visu dzirdēto apskatītu attēlos, ko prezentācijas veidā igauņu valodā sniedza 9.klases skolēni Anna, Emīls, Toms. Viņiem tas bija ģenerālmēģinājums daudz nopietnākai uzstāšanās reizei, kas 14.martā norisinājās Tartu Igaunijā.

Skolotāja Aiva

Šī gada 13. un 14. martā 9.klases skolēni Emīls Žubulis, Anna Kozlova, Toms Vildžūns un skolotāja Aiva Plauča devās uz mācību konferenci Tartu. Pasākums bija veltīts Tartu Universitātei un Kristiānam Jākam Petersonam, kura dzimšanas dienā (14.martā) tiek svinēta Dzimtās valodas diena Igaunijā. Konference notika Kristiāna Jāka Petersona ģimnāzijā Tartu. Otrajā pasākuma daļā mūsu skolas skolēni prezentēja runu un foto atskaiti par igauņu valodnieka gaitām Latvijā un ēkām, kas saglabājušās viņa dzimtajā pilsētā. Pēc konferences sekoja svinīga ziedu nolikšana pie dzejnieka pieminekļa, kurš atrodas Toomemäe kalnā. Piemineklī K. J. Petersons attēlots ceļinieka veidolā, jo kājām gājis mācīties no Rīgas un Tartu (240 km). Bija interesanti uzzināt, cik lielu ieguldījumu igauņu valodas un literatūras attīstībā sava īsā mūža laikā devis dziesminieks un sadzirdēt mūsdienu igauņu rakstnieku viedokli par dzimtās valodas nozīmi. Mācību konference bija noderīga un vērtīga pieredze, un mēs esam priecīgi, ka tika piedāvāta iespēja pārstāvēt skolu tāda veida pasākumā.
9.klases skolniece Anna Kozlova


Igaunijas republikas prezidentes Kersti Kaljulaidas vizīte Rīgas Igauņu skolā 2017. gada 9. februārī.


Foto: Evija Trifanova


24.februāris -Igaunijas neatkarības dienā


4.stundas laikā - viktorīnas klasēs un pl. 12.10 koncerts

Pēc koncerta visi ir brīvi. Pagarinātā dienas grupa strādā līdz 15.00.

Ierašanās skolas svētku formā!


Sporta stundas


Sporta stundas atbilstošos laika apstākļos (neputeņo, gaisa temperatūra nav zemāka par -12ºC) NOTIEK ĀRĀ!


Informatīvais materiāls vecākiem un skolotājiem


Informatīvais materiāls vecākiem un skolotājiem "Mans bērns - skolēns" ir šeit.


Angļu valodas pulciņš