REK

Stundu laiki


Zvanu saraksts

Stundu saraksts


Rīgas Igauņu pamatskolas mācību stundu saraksts šeit.

Pārbaudes darbu grafiks


Rīgas Igauņu pamatskolas pārbaudes darbu grafiks šeit
Valsts pārbaudes darbi šeit

Konsultāciju laiki


Rīgas Igauņu pamatskolas skolotāju konsultāciju grafiks šeit.

Interešu izglītība


Mūsu skola piedāvā vairākas interešu izglītības programmas dažādas jomās:
Mūzika: 1. klases koris; 2.-4. klašu koris; 5.-9. klašu koris
Valoda un kultūra: angļu valoda; igauņu valoda; 1.-5. klašu igauņu tautas deju kolektīvi
Vizuālā un lietišķā māksla: mākslas pulciņš; keramika
Sports: velopulciņš
Tehniskā jaunrade: lego robotika
Citi virzieni: skolas muzeja pulciņš

Skolēnu pašpārvalde


Rīgas Igauņu pamatskola skolēnu pašpārvaldes sastāvs 2017./2018.m.g.

5.a klase – Paula Virse, Reičela Dubane, Rēzija Rozīte
5.b klase – Elizabete Višņevska, Jete Lejniece
6.klase – Ance Bartkeviča, Kristofers Šulcs
7.klase – Anne Ignatova, Nils Valkiainens
8.klase – Enia Špakovska, Elīna Miķelsone, Ieva Opelte, Ralfs Ronis
9.klase – Klaudija Admidiņa, Maksimilians Pīrs

Skolēnu pašpārvaldes prezidente - Klaudija Admidiņa
Skolēnu pašpārvaldes viceprezidents – Maksimilians PīrsSasniegumi


Olimpiades